EU Fondovi

Jačanje tržišne pozicije obrta Project-Now primjenom mrežnih marketinških rješenja

Bespovratna sredstava se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Projekt sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu natječaja WWW vaučeri za MSP-ove, referentna oznaka Poziva KK.03.2.1.17

Naziv projekta Korisnika:

Jačanje tržišne pozicije obrta Project-Now primjenom mrežnih marketinških rješenja

Kratki opis projekta:

Ovim projektom razvijamo novo web rješenje tj. web stranicu koja će prezentirati usluge koje obrt nudi ali i druge informacije vezane za predmet poslovanja, kako bi povećali svoju prisutnosti istaknuli vidljivost svojih usluga klijentima u različitim sektorima financiranja.

Projektom će se izraditi prva web stranica obrta koja će omogućiti pristup širem tržištu, bolju prezentaciju, vidljivost i uspješniju prodaju usluga.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Glavna svrha je povećanje broja klijenata te povećanje konkurentnosti konzultantskih usluga Project-Now. Ovim projektom razvijamo novo web rješenje tj. web stranicu koja će prezentirati usluge koje obrt nudi ali i druge informacije vezane za predmet poslovanja, kako bi povećali svoju prisutnosti istaknuli vidljivost svojih usluga klijentima u različitim sektorima poslovanja.

Podaci o financiranju, fondu i odgovornoj osobi:

Ukupna vrijednost projekta: 21.450,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (u HRK): 15.015,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta (od-do): 12.10.2018. – 12.09.2019.

Kontakt osoba za više informacija: Jelena Gurdulić Ihas, info@project-now.com.hr

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija: 
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Project-Now, obrta za savjetovanje

Pošaljite upit

Pošaljite nam upit kako bismo zajedno sa Vama pronašli najbolje rješenje

Lastovska 42, 10 000 Zagreb (Registrirano sjedište)

(+385) 098 329 451