EU Fondovi

Evaluacija EU projekata (interim i završna)

Naša evaluacijska metodologija prati metodologiju Europske komisije koja ocjenjuje projekte uz pomoć kriterija , definiranih kao: relevantnost, učinkovitost, efikasnost, utjecaj i održivost.

Preporuke bi morale biti realne, provedive i korisne te prijavitelje i voditelje projekta direktno uputiti na načine kreiranja boljeg, uspješnijeg i učinkovitijeg projekta. Rezultat evaluacije ukazat će na slabe točke u provedbi projekta te će dati konkretne savjete koji se mogu praktično upotrijebiti u budućim sličnim projektima za maksimiziranje uspješnosti u provedbi.

Evaluacijski kriteriji:

  • RELEVANTNOST - Ovaj kriterij uključuje ocjenu kvalitete pripreme i formuliranja projekta, odnosno, logiku i cjelovitost procesa planiranja projekta, unutarnju logiku i usklađenost dizajna. Relevantnost odgovara na pitanje primjerenosti ciljeva projekta u odnosu na probleme koje nastoji riješiti te obzirom na okruženje u kojem se projekt odvija.
  • UČINKOVITOST pobliže razmatra rezultate u odnosu na ciljeve te kako dobro su uložena sredstva pretvorena u aktivnosti, u smislu kvalitete, kvantitete i vremenskog okvira, kao i kvalitete postignutih rezultata. U smislu analize daje usporedbu planiranog i ostvarenog.
  • EFIKASNOST - Analiza kriterija učinkovitosti uokvirena je pitanjima: Jesu li sve projektne aktivnosti učinkovito provedene; Jesu li rezultati ostvareni uz razumne troškove; Jesu li rezultati projekta vidljivi.
  • UTJECAJ je kriterij koji razmatra utjecaj projekta na definirani „opći cilj“.
  • ODRŽIVOST je ocjena trajnosti koristi proizašlih iz projekta nakon prestanka priljeva vanjskih izvora sredstava, s posebnim naglaskom na postojanje vlasništva ('ownership') ciljne skupine nad projektnim rezultatima te financijske i institucionalne održivosti.

Preporučeni sadržaj Izvještaja o evaluaciji se sastoji od: Sažetka, uvoda, analize, zaključka, preporuke i dodataka.

Cijena po dogovoru.

Pošaljite upit

Pošaljite nam upit kako bismo zajedno sa Vama pronašli najbolje rješenje

Lastovska 42, 10 000 Zagreb (Registrirano sjedište)

(+385) 098 329 451