EU Fondovi

Provedba projekata prema EU pravilima

Usluga u provedbi projekta sastoji se od stručne podrške korisnicima za vrijeme provedbe projekta, a koja obuhvaća upravljanje projektom kroz sustav e-fondovi:

 • Izrada plana nabave, vremenskog plana provedbe
 • Definiranje ugovornih obveza
 • Monitoring provedbe i postizanja rezultata
 • Savjetovanje u vođenju komunikacije sa nadležnim tijelom i upravljanje izmjenama u projektu
 • Savjetovanje u upravljanju rizicima
 • Savjetovanje pri upravljanju projektnim timom
 • Savjetovanje u financijskom upravljanju i upravljanju novčanim tijekom
 • Kontrola narativnih i financijskih izvještaja, uključujući kontrolu svih priloga izvještajima
 • Savjetovanje u vođenju projektne dokumentacije
 • Vođenje postupaka nabave
 • Savjetovanje pri osiguravanju vidljivost projekta

Troškovi provedbe projekta najčešće su definirani natječajem kao prihvatljive aktivnosti te se mogu financirati iz proračuna projekta. Cijena se definira ovisno o natječaju i trajanju projektnih aktivnosti te broju i vrsti nabava.

Pošaljite upit

Pošaljite nam upit kako bismo zajedno sa Vama pronašli najbolje rješenje

Lastovska 42, 10 000 Zagreb (Registrirano sjedište)

(+385) 098 329 451